Gå till innehåll

Klubben

Klubben består av ca 100 medlemmar. Vi har en styrelse, en utbildningssektor, en tävlingssektor, en tjänstehundssektor, en stugsektor, en mentalsektor och ansvariga för kök/servering.

Styrelse för 2020 är följande: 

Ordförande
Linnéa Andersson
Kontakt: 0706083021 - Mejla Linnéa

Vice ordförande

Carina Höglund
Kontakt: 0738016855 - Mejla Carina

Kassör

Tomas Fransson
Kontakt: 0703622966 - Mejla Thomas

Sekreterare

Susanne Ungh

Ledamot
Malin Persson

Suppleant
Åke Gustafsson

Suppleant
Per Andersson

Protokoll för styrelsemöten hittar du i uppmärkt pärm i klubbstugan.