Gå till innehåll

Klubben

Klubben består av ca 70 medlemmar. Vi har en styrelse, en utbildningssektor, en tävlingssektor, en tjänstehundssektor, en stugsektor, en mentalsektor och ansvariga för kök/servering.

Styrelse för 2019 är följande: 

Ordförande
Linnéa Andersson
Kontakt: 0706083021 - Mejla Linnéa

Vice ordförande

Carina Höglund
Kontakt: 0738016855 - Mejla Carina

Kassör

Tomas Fransson
Kontakt: 0703622966 - Mejla Thomas

Sekreterare

Susanne Ungh

Ledamot
Mikael Resare
Kontakt: 0730269350 -  Mejla Mikael

Suppleant
Åke Gustafsson

Suppleant
Per Andersson

Protokoll för styrelsemöten hittar du i uppmärkt pärm i klubbstugan.

Nästa styrelsemöte är:
2019-04-23 klockan 18:30

Medlemsmöten för 2019:
14 maj klockan 18:30 i klubbstugan
17 september klockan 18:30 i klubbstugan