Gå till innehåll

Klubben

Klubben består av ca 70 medlemmar. Vi har en styrelse, en utbildningssektor, en tävlingssektor, en tjänstehundssektor, en stugsektor, en mentalsektor och ansvariga för kök/servering.

Styrelse för 2018 är följande: 

Ordförande
Linnéa Andersson
Vice ordförande
Carina Höglund
Kassör
Tomas Fransson
Sekreterare
Camilla Fridström
Ledamot
Magnus Fridström
Suppleant
Åke Gustafsson
Suppleant
Mikael Resare