Gå till innehåll

Klubben

Klubben består av ca 70 medlemmar. Vi har en styrelse, en utbildningssektor, en tävlingssektor, en tjänstehundssektor, en stugsektor, en mentalsektor och ansvariga för kök/servering.

Styrelse för 2018 är följande: 

Ordförande
Linnéa Andersson
Kontakt: 0706083021 - Mejla Linnéa
Vice ordförande
Carina Höglund
Kontakt: 0738016855 - Mejla Carina
Kassör
Tomas Fransson
Kontakt: 0703622966 - Mejla Thomas
Sekreterare
Camilla Fridström
Ledamot
Magnus Fridström
Suppleant
Åke Gustafsson
Suppleant
Mikael Resare
Kontakt: 0733891520 -  Mejla Mikael

 

Protokoll för styrelsemöten hittar du i uppmärkt pärm i klubbstugan.

Nästa styrelsemöte är:
2019-02-04 klockan 18:30

Årsmöte 2019:
2019-02-19 klockan 18:30