Styrelse 2022

Klubben består av ca 100 medlemmar.
Styrelse som valdes vid årsmötet 21 februari 2022 är:

Ordförande
Anni Lundberg

Vice ordförande

Ninnie Nisser

Kassör

Vakant

Sekreterare

Charlott Lundberg
tele 0760529277
charlott.lundberg(at)live.se

Ledamot
Börje Rosell

Suppleant
Ulla Lindstedt

Suppleant
Madeleine Bromander

Protokoll för styrelsemöten finns för utskick via sekreterare i klubben.