Styrelsen

Klubben består av ca 100 medlemmar. Vi har en styrelse, en utbildningssektor, en tävlingssektor, en tjänstehundssektor, en stugsektor, en mentalsektor och ansvarig för kök/servering.

Då ordförande som valdes på årsmötet 2021 har valt att lämna sitt uppdrag, så har styrelsen vid styrelsemötet 2021-09-20 konstituerat om sig enligt nedan. Detta är gjort i enlighet med gällande dispens.

Dispens gällande konstituering inom styrelsen
”Under tidsperioden 2021-01-01 till 2022-04-01 gäller dispens från Brukshundklubbens normalstadgar så att en förenings styrelse, inom sig, får konstituera om sig om förtroendevald lämnar sitt uppdrag i styrelse. Styrelsen måste dock vara beslutsför för att detta ska vara möjligt.”

Styrelse från och med 2021-09-20 är följande: 

Ordförande
Carina Höglund, tele 0738016855, carinahoglund(at)telia.com

Vice ordförande

Per Andersson

Kassör

Tomas Fransson, tele 0703622966, thomas.fransson(at)telia.com

Sekreterare

Charlott Lundberg, tele 0760529277, charlott.lundberg(at)live.se

Ledamot
Börje Rosell

Suppleant
Anni Lundberg

Protokoll för styrelsemöten hittar du i uppmärkt pärm i klubbstugan.