Styrelsen

Klubben består av ca 100 medlemmar. Vi har en styrelse, en utbildningssektor, en tävlingssektor, en tjänstehundssektor, en stugsektor, en mentalsektor och ansvariga för kök/servering.

Styrelse för 2021 är följande: 

Ordförande
Malin Persson tel 0793476470 Malin.a.persson@hotmail.com

Vice ordförande

Carina Höglund, tel 0738016855 carinahoglund@telia.com

Kassör

Tomas Fransson tel 0703622966 – thomas.fransson@telia.com

Sekreterare

Charlott Lundberg tel 0760529277 charlott.lundberg@live.se

Ledamot

Suppleant
Per Andersson

Suppleant
 Anni Lundberg

Protokoll för styrelsemöten hittar du i uppmärkt pärm i klubbstugan.