Bli medlem

adorable animal beach canine

Hos oss blir du enkelt medlem genom att betala in medlemsavgiften på plusgiro: 476 55 96-4

Priser per år för medlemskap:
585 kr – Ordinarie medlem
185 kr – Ordinarie medlem, om du är medlem i någon annan SBK-klubb
300 kr – Ungdomsmedlem, upp till du fyller 26 år
160 kr – Familjemedlem, om någon i ditt hushåll redan är ordinarie medlem
225 kr – Utlandsmedlem, om du inte är bosatt i Sverige

Tänk på att märka betalningen med ditt namn och personnummer.

Som medlem har du tillgång till kurser, utbildningar, träningsytor, träningsgrupper, prov, tävlingar, utställningar, mentalbeskrivningar och mycket annat. Du får medlemstidningen Brukshunden hem i brevlådan 6 gånger per år. Medlemsåret sträcker sig ett år från det datum du blir medlem.

Under ditt medlemsår är du försäkrad om något skulle hända dig på våra aktiviteter, försäkringen ”personolycksfall” ingår i medlemsavgiften. Du får 10% rabatt på hundförsäkring hos Agria som medlem i brukshundklubben.